start_hero
en plattform som ger advokater stöd i möten med klienter med olika behov eller funktionsnedsättning

Anpassa mötet efter klienten

Klicka för att se fler alternativ

Stöd i mötet med klienten 

Få tillgång till diagnoser och symptom under A-Ö. Du kan även läsa mer om advokatens roll vad gäller klienter med funktionsnedsättning under Ramverk. Under Praxis hittar du en samling av rättsfall från Europadomstolen och Europeiska unionens domstol samt rekommendationer och kommentarer från FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

Har du använt plattformen och vill ge feedback? Svara på vår enkät här. 

Om Processtöd

Rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Processtöd drivs av Civil Rights Defenders och är en del av projektet Tvångsvårdad men inte utan rättigheter.

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. I Sverige arbetar Civil Rights Defenders bland annat för att rättigheter för människor inom låsta institutioner ska respekteras. Med stöd från Allmänna arvsfonden driver Civil Rights Denfenders projektet "Tvångsvårdad men inte utan rättigheter" Projektets syfte är att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter. 

I samarbete med ett flertal funktionsrättsorganisationer uppmärksammar vi människorättskränkningar inom ramen för svensk tvångsvård. Processtöd är en plattform med syfte är att bistå advokater med relevant information om vilka rättigheter de kan kräva av rättsväsendet samt kunskap om hur de kan bemöta eller anpassa mötet till klienter med olika behov eller funktionsnedsättningar.

FAQ

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om plattformen och hur man använder den samt organisationerna bakom plattformen och hur man bidrar till plattformens innehåll. Här finns även våra policys.

Läs mer

start_faq