Kärnsymptomen eller symptomen

Kärnsymtom vid autism finns inom två områden: 1. begränsningar i ömsesidighet i socialt samspel och kommunikation och 2. begränsade repetitiva beteenden och intressen. Symtom ska finnas inom båda områdena. Tecken på autism finns från tidig barndom, men visar sig ibland inte tydligt förrän i skolåldern eller senare. Mellan en och två procent av befolkningen beräknas ha autism, men alla har inte en diagnos. Många med autism har en över- eller underkänslighet för sinnesintryck som ljud, ljus, doft, smak och känsel.

Samlingsnamn och andra samtidiga tillstånd 

Autism är ett övergripande namn för det som tidigare setts som olika diagnoser och omfattar även diagnoserna Aspergers syndrom och atypisk autism. Ibland används istället begreppet autismspektrumtillstånd som övergripande namn.

Det är vanligt vid autism att även ha någon annan funktionsnedsättning som intellektuell funktionsnedsättning, ADHD eller Tourettes syndrom (ofrivilliga tics). Psykisk ohälsa som ångest, fobier, depression och tvångssyndrom förekommer oftare än i genomsnittsbefolkningen. Även epilepsi är vanligare.

 

Hur märks det att en person har autism? 

Det finns stora individuella variationer. En person med autism och intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att uppfatta eller använda ansiktsuttryck, ögonkontakt och kroppsspråk. Personen kan prata med upprepningar eller ha stereotypa rörelser med händer eller fingrar. Även den som har en god intellektuell och språklig begåvning kan trots det ha svårt att uppfatta turtagning i samtal och prata för mycket eller för lite. Oavsett begåvning kan autism innebära svårigheter att uppfatta det outtalade, sådant som inte sägs utan antyds mellan raderna. Många upplever en trygghet i upprepade mönster och vanor och kan uppfattas som rutinbundna.

Bra att tänka på när en person har autism?

  • Var så tydlig och konkret som möjligt i din kommunikation. Beskriv kort men tydligt vad ni ska prata om, hur länge och vad det ska leda till. Ha gärna någon form av synlig dagordning. Undvik antydningar utan fråga specifikt det du vill veta. Sammanfatta det som sägs, gärna skriftligt i punktform.
  • Skarpa intryck som ljus, ljud och dofter kan störa personens koncentration och ta energi. Försök att ha möten och samtal i lugna miljöer utan störande intryck.
  • Förvänta dig inte en typisk social kontakt. Personen kanske inte följer ett typiskt mönster avseende ansiktsuttryck, ögonkontakt eller kroppsspråk. För den med autism är det orden och det som faktiskt sägs som är av betydelse. Att en person till exempel uppfattas se ointresserad ut betyder inte att det är så.

För mer information om AUTISM:

 

Läs mer om autism och autismspektrumtillstånd här:
https://www.autism.se/om-autism/

Tips för bättre möten med en person med autism:
https://www.autism.se/om-autism/for-dig-som-yrkesverksam/

Vilka lagar gäller? Vilka stöd och insatser finns det?
https://www.autism.se/stod-och-rattigheter/

https://www.autism.se/skola-och-sysselsattning/

Skrifter om autism:
https://eshop.autism.se/