FAQ

Vilka är Civil Rights Defenders?
Vilka är Civil Rights ...

Öppna denna fråga

Stäng denna fråga

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt.

Vilka driver plattformen?
Vilka driver plattformen?

Öppna denna fråga

Stäng denna fråga

Processtöd är en del av projektet “Tvångsvårdad men inte utan rättigheter” som är finansierat av Allmänna arvsfonden och drivs av Civil Rights Defenders. Plattformen är ett samarbete mellan Civil Rights Defenders och en rad funktionsrättsorganisationer. Innehållet är skrivet av funktionsrättsorganisationer som har specifik kunskap i olika funktionsnedsättningar och tillsammans med Civil Rights Defenders driver både innehåll och fortsatt utveckling av plattformen.

Vilka organisationer har bidragit till plattformen?
Vilka organisationer ha...

Öppna denna fråga

Stäng denna fråga

Riksförbundet FUB

Riksförbundet för ME-patienter

Riksförbundet Balans

Parkinson Förbundet

Elöverkänsligas Riksförbund

Autism Sverige

Sveriges Dövas Riksförbund

Riksförbundet Attention

Schizofreniförbundet

Afasiförbundet

Uppdateras informationen på sidan?
Uppdateras informatione...

Öppna denna fråga

Stäng denna fråga

Vi kommer att uppdatera sidan kontinuerligt med ny och relevant information. 

Vart kan man hitta praktiska verktyg?
Vart kan man hitta prak...

Öppna denna fråga

Stäng denna fråga

Under varje diagnos och symptom finns det en lista på användbara verktyg advokaten har tillgång till för att lättare representera sin klient. Bland annat finns det länkar till praktiska medel som vart du som advokat kan bäst hitta lämplig tolk eller få bättre information om vart du kan vända dig.

Vilka organisationer för att få praktisk hjälp?

Öppna denna fråga

Stäng denna fråga

Du är välkommen att kontakta relevanta organisationer utifrån den hjälp du behöver. Deras kontaktinformation finns under respektive diagnos och symptom.