Kärnsymptomen eller symptomen

Kärnsymptomen vid IF är att personen har brister i intellektuell förmåga och även samtidigt brister i adaptiv förmåga. Detta ska ha visat sig under utvecklingsperioden som räknas fram till ca 18 år. Det finns olika grader av IF och begåvningen i de olika graderna ser väldigt olika ut.  Man kallar det för grav, måttlig eller lindrig IF. Man pratar också om A,B och C-nivå. Ungefär 1-2 % av alla barn och vuxna i Sverige har IF. Personer med IF är ingen homogen grupp och det finns många orsaker till IF samt variationer vid vilken tidpunkt man kan misstänka och fastställa en diagnos. Annars är man på samma sätt som alla andra.

Samlingsnamn & samsjuklighet

Personer med IF har ofta även andra funktionsnedsättningar som till exempel autism, ADHD, autismspektrum tillstånd (asperger), syn- eller hörselnedsättning eller rörelsehinder. Personer med IF har en ökad sårbarhet redan vid födseln för psykisk och fysisk ohälsa. Epilepsi kan förekomma av olika svårighetsgrad. Har en person IF och flera andra svåra funktionsnedsättningar brukar man benämna det flerfunktionsnedsättning.

Hur märks det att en person har IF/utvecklingsstörning?

En person med IF har svårare att förstå, har koncentrationssvårigheter och behöver mer tid för att lära sig och för att minnas. En del saker lär man sig aldrig. Själva funktionsnedsättningen kan man, om personen har en lätt IF, oftast inte se utan det man kan se efter att ha umgåtts med personen en stund är att denna reagerar och beter sig på ett annat sätt än andra i samma ålder, oftast som yngre än vad den biologiska åldern är. Personen har även svårt att bedöma andras pålitlighet, tänker mer konkret och har svårt med abstrakta begrepp.

Bra att tänka på när en person har IF/utvecklingsstörning?

  • Tala enkelt och tydligt men inte nervärderande eller på ett barnsligt sätt.
  • Tala om en sak i taget.
  • Använd vid behov alternativa kommunikations hjälpmedel om personen behöver sådana.
  • Använd inte ledande frågor.
  • Skriftligt material ska alltid ges på lätt svenska.

För mer information om IF/utvecklingsstörning:

Läs mer om IF/utvecklingsstörning här och beställ skrift:
https://www.fub.se/utvecklings-storning/

Tips för att bättre förstå vad IF/utvecklingsstörning är:

Utvecklingsstörning Cecilia Olsson berättar - YouTube

Tips för bättre möten genom att prata enkelt med en person med IF/utvecklingsstörning:

Prata enkelt (fub.se)

Vilka lagar gäller? Lagar vid IF/utvecklingsstörning:

Lag och rätt (fub.se)