pexels-luis-quintero-2014775 (1) (4)crop

Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet

Om plattformen

Processtöd ger konkret stöd till advokater

Processtöd är en del av projektet “Tvångsvårdad men inte utan rättigheter” som är finansierat av Allmänna arvsfonden och drivs av Civil Rights Defenders. Plattformen är ett samarbete mellan Civil Rights Defenders och en rad funktionsrättsorganisationer. Innehållet är skrivet av funktionsrättsorganisationer som har specifik kunskap i olika funktionsnedsättningar och tillsammans med Civil Rights Defenders driver både innehåll och fortsatt utveckling av plattformen.

 

Om Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation.

Civil Rights Defenders driver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt. Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Vi är aktiva i Sverige och de länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter inte upprätthålls. Verksamheten finansieras av bidrag från statliga organisationer, Postkodlotteriet och insamlade medel från företag, organisationer och privatpersoner.

Samarbetsorganisationer

I samarbete med funktionsrättsorganisationer

Stöd och vägledning

Stöttar och vägleder advokater och jurister i deras möte med klienten.

Resurser

Listor och uppslagsverk som främjar ökad förståelse