artikel_hero

Diagnoser, symptom och verktyg

Här hittar du praktiska verktyg, information om olika diagnoser och symptom samt vad som är bra att tänka på i mötet med din klient. 

Klicka för att se fler alternativ

Diagnoser, symptom och verktyg

Resultat

Neurologisk störning
Språkstörning
feb 24, 2022

Afasi

Afasi är en språklig funktionsnedsättning som uppstår efter en förvärvad hjärnskada orsakad av till exempel en stroke, hjärntumör eller gatuvåld.
Språkstörning
nov 10, 2021

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter kan ha många olika orsaker, till exempel dyslexi. Den som har dyslexi har svårt att automatisera läsningen och att stava. Många behöver alternati...
Okategoriserade
nov 10, 2021

Postcovid

Långtidscovid är ett paraplybegrepp för en rad olika symtom och komplikationer som uppstått efter initial covid-19-infektion. Symtombilden skiljer sig från person till per...
Neurologisk störning
maj 20, 2021

Intellektuell funktionsnedsättning IF/ utvecklingsstörning

Personer med IF har ofta även andra funktionsnedsättningar som till exempel autism, ADHD, autismspektrum tillstånd (asperger), syn- eller hörselnedsättning eller rörelsehi...
Kronisk sjukdom
Motoriska symptom
maj 20, 2021

ME/CFS (Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrom)

ME/CFS är ett ofta infektionsutlöst kroniskt tillstånd med fortlöpande störningar i kroppens inflammatoriska system samt energiproduktion. Det ger en rad symptom bl.a. all...
Psykossjukdomar
maj 20, 2021

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är ett livslångt tillstånd med hög ärftlighet. Tillståndet förlöper i maniska, hypomana, och depressiva skov och däremellan fritt intervall med varierande...